การกำจัดนกพิราบด้วยการทาเจลไล่นก

การกำจัดนกพิราบด้วยการทาเจลไล่นก

คุณสมบัติ สีขาวใส ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ (food grade) ไม่นำไฟฟ้า สามารถใช้ได้กับทุกชนิดพื้นผิวทนต่อทุกๆ สภาพแวดล้อม ไม่ละลายน้ำ ไม่เยิ้มหยดในจุดที่มีความร้อนสูง (จุดหยด 283องศาเซลเซียส จุดติดไฟ 442องศาเซลเซียส)อุณหภูมิ ใช้งานปกติอยู่ที่ 0 - 100 องศาเซลเซียส อายุการใช้งานมากกว่า 2-3 ปี ขึ้นอยู่วิธีการใช้งานและสภาพแวดล้อม รวมถึงปริมาณนกในพื้นที่ และเมื่อนำไปใช้งานจะไม่ทำให้ทัศนียภาพของอาคารสถานต้องที่เสียไป


วิธีใช้งานให้ใช้เกียงโป๊วตักจากถังแกลลอนทายาวเป็นแนวเส้น ถ้าเป็นแบบหลอด ให้ประกอบกับปืนยิงซิลิโคน แล้วยิงออกมาเป็นเส้นตามยาวของพื้นที่ ถ้าพื้นที่กว้างไม่เกิน 10 ซม. ให้ทาหรือยิงเจลเป็นแนวตรงกลางของพื้นที่ 1 แนว แต้ถ้าพื้นที่กว้างกว่า 10 ซม. ให้เพิ่มจำนวนแนวเส้น โดยทุกๆ ความกว้าง 5 ซม. ให้เพิ่มขึ้น 1 แนว กรณีใช้งานภายนอกอาคารหรือพื้นผิวที่จะทาสามารถดูดซึมได้ เช่น พื้นปูน พื้นไม้ ควรใช้คู่กับรางพลาสติก SB-01-1 สำหรับทาเจล ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานได้มากกว่า 3 ปี ขณะเดียวกัน ในการใช้รางพลาสติก SB-01-1 ก็จะทำให้ง่ายในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มาติดเจล และยังสามารถใช้เติมเจลได้อย่างซ้ำๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง นานหลายๆ ปี อีกด้วย